SEKTOR PSIKOLOGI & KAUNSELING

CARTA ORGANISASI

FUNGSI

  1. Melaksanakan perkhidmatan kaunseling bagi organisasi.
  2. Merancang dan menyelaras kursus berkaitan kaunseling bagi organisasi.
  3. Mengumpul data dan memantau perkembangan pegawai yang menerima kaunseling.
  4. Memberi khidmat nasihat berkaitan kaunseling di peringkat daerah.
Scroll to Top