SEKTOR PENGURUSAN MURID

CARTA ORGANISASI

FUNGSI

 1. Merancang pelan bimbingan dan sokongan kepada sekolah dalam aspek pembangunan  dan kesejahteraan murid secara menyeluruh meliputi:
  • Hal Ehwal Murid
  • Asrama
  • Pengurusan kesihatan, keselamatan, kebersihan
  • Pengurusan bantuan Pendidikan (melibatkan kewangan) dan kebajikan murid
  • Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)
  • Disiplin dan sahsiah
  • Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa)
 2. Merancang pelan bimbingan dan sokongan kepada sekolah dalam aspek pembangunan bakat murid.
 3. Memantau dan menilai keberkesanan bimbingan dan sokongan kepada sekolah dalam aspek pembangunan murid.

UNIT-UNIT

AKTIVITI

Scroll to Top